THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES

Friday, January 2, 2009

Tips Mendapat Pahala

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > 1.Berikan al-Quran pada seseorang,dan setiap dibaca, Anda mendapatkan hasanah.
> > > > > > > > > > > > > > > > > > >
> > > > > > > > > > > > > > > > > > > 2.Sumbangkan kerusi roda ke hospital dan setiap orang sakit menggunakannya, Anda dapat hasanah.
> > > > > > > > > > > > > > > > > > >
> > > > > > > > > > > > > > > > > > > 3.Berkongsi bahan bacaan yang membangun dengan seseorang.
> > > > > > > > > > > > > > > > > > >
> > > > > > > > > > > > > > > > > > > 4.Bantu mendidik seorang anak.
> > > > > > > > > > > > > > > > > > >
> > > > > > > > > > > > > > > > > > > 5.Ajarkan seseorang sebuah do'a. Pada setiap bacaan do'a itu, anda dapat hasanah.
> > > > > > > > > > > > > > > > > > >
> > > > > > > > > > > > > > > > > > > 6.Berkongsi CD Quran atau Do'a.
> > > > > > > > > > > > > > > > > > >
> > > > > > > > > > > > > > > > > > > 7.Terlibat dalam pembangunan sebuah masjid.
> > > > > > > > > > > > > > > > > > >
> > > > > > > > > > > > > > > > > > > 8.Tempatkan pendingin air di tempat umum
> > > > > > > > > > > > > > > > > > >
> > > > > > > > > > > > > > > > > > > 9.Tanam sebuah pohon. Setiap seseorang atau binatang berlindung dibawahnya, Anda dapat hasanah.
> > > > > > > > > > > > > > > > > > >
> > > > > > > > > > > > > > > > > > > 10.Hantarkan email ini dengan orang lain. Jika seseorang menjalankan salah satu dari hal diatas, Anda dapat hasanah sampai hari Qiamat. Insya Allah Ilal Liqo'Ma'assalamah