THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES

Friday, January 2, 2009

Tips Mendapat Pahala

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > 1.Berikan al-Quran pada seseorang,dan setiap dibaca, Anda mendapatkan hasanah.
> > > > > > > > > > > > > > > > > > >
> > > > > > > > > > > > > > > > > > > 2.Sumbangkan kerusi roda ke hospital dan setiap orang sakit menggunakannya, Anda dapat hasanah.
> > > > > > > > > > > > > > > > > > >
> > > > > > > > > > > > > > > > > > > 3.Berkongsi bahan bacaan yang membangun dengan seseorang.
> > > > > > > > > > > > > > > > > > >
> > > > > > > > > > > > > > > > > > > 4.Bantu mendidik seorang anak.
> > > > > > > > > > > > > > > > > > >
> > > > > > > > > > > > > > > > > > > 5.Ajarkan seseorang sebuah do'a. Pada setiap bacaan do'a itu, anda dapat hasanah.
> > > > > > > > > > > > > > > > > > >
> > > > > > > > > > > > > > > > > > > 6.Berkongsi CD Quran atau Do'a.
> > > > > > > > > > > > > > > > > > >
> > > > > > > > > > > > > > > > > > > 7.Terlibat dalam pembangunan sebuah masjid.
> > > > > > > > > > > > > > > > > > >
> > > > > > > > > > > > > > > > > > > 8.Tempatkan pendingin air di tempat umum
> > > > > > > > > > > > > > > > > > >
> > > > > > > > > > > > > > > > > > > 9.Tanam sebuah pohon. Setiap seseorang atau binatang berlindung dibawahnya, Anda dapat hasanah.
> > > > > > > > > > > > > > > > > > >
> > > > > > > > > > > > > > > > > > > 10.Hantarkan email ini dengan orang lain. Jika seseorang menjalankan salah satu dari hal diatas, Anda dapat hasanah sampai hari Qiamat. Insya Allah Ilal Liqo'Ma'assalamah

There was an error in this gadget